Oblast profesionalnog angazmana advokatskog ureda
Bavimo se pruzanjem pravnih savjeta i zastupanjem fizickih i pravnih lica pred svim sudovima u BiH i drugim drzavnim organima, a narocito u slijedecim oblastima: Poslovno pravo: Rjesavanje sporova, sve usluge u vezi sa sporovima, tuzbe za ispunjenje ugovora u privredi, naplate potrazivanja, privremene mjere, odbrana u krivicnim stvarima za djela u privredi; Gradansko pravo : nasljedno pravo i ostavinski postupak, odgovornost za naknadu stete, naknada stete u saobracajnim nezgodama; Radno pravo : ugovori o radu, kolektivni ugovori, zastupanje u radnim sporovima; Imovinsko pravo te drugim pravnim oblastima.

Advokatska kancelarija na podrucju krivicnog prava zastupa stranke pred Sudom BiH (ODJEL I, II i III) posjeduje sve certifikate Odsjeka Krivicne Odbrane ( OKO ), te svim nizim sudovima u Bosni i Hercegovini. U postupcima: Krivicna djela protiv zivota i tijela, Krivicna djela protiv sigurnosti javnog prometa, Krivicna djela terorizma, Krivicna djela protiv braka, porodice i mladezi, Krivicna djela iz oblasti poreza, Krivicna djela protiv imovine, Krivicna djela korupcije i krivicna djela protiv sluzbene i druge odgovorne dužnosti, Krivicna djela protiv covjecnosti, te krivicna djela protiv spolne slobode i morala.